blog2
  İngilizce Öğrenmek

  İngilizce'de En Çok Kullanılan 100 Kelime

  İngilizce'deki en yaygın 100 kelimeden oluşan aşağıdaki liste İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar için kaynak niteliğinde kullanılabilir. Bu kelimeler en sık karşılaşılacak kelimeler olduğundan bu kelimeleri sadece bildiğinizden ve nasıl telaffuz edileceklerinden değil, ayrıca doğru hecelediğinizden de emin olmalısınız. Yaygın kelimeleri yanlış hecelemeniz, daha sonra öğreneceğiniz kelimeleri yanlış hecelemenizden daha ciddi olacaktır.

  a:(herhangi)bir
  about:hakkında,civarı
  all:bütün,tüm
  also:ayrıca,-da
  and:ve
  as:için,gibi
  at:-de,-da
  be:olmak
  because:çünkü
  but:fakat
  by:tarafından, yanında,ile
  can:-ebilmek
  come:gelmek
  could:-ebilir,-ebilirdi
  day:gün
  do:yapmak
  even:bile
  find:bulmak
  first:ilk
  for:için,çünkü
  from:-den,-dan
  get:elde etmek, edinmek, ulaşmak
  give:vermek
  go:gitmek
  have:sahip olmak
  he:o(erkek)
  her:onun,onu(kadın)
  here:burada
  him:onun(erkek)
  his:onun(erkek)
  how:nasıl
  I:ben
  if:eğer
  in:içinde
  into:içine
  it:o,onu(cansız varlık,hayvan)
  its:onun(cansız varlık,hayvan)
  just:henüz,sadece
  know:bilmek
  like:gibi,hoşlanmak
  look:bakmak, görünmek
  make:yapmak
  man:adam
  many:çoğu
  me:beni,bana
  more:daha çok
  my:benim
  new:yeni
  no:hayır
  not:değil,olumsuzluk eki
  now:şimdi
  of:-in,-ın
  on:üzerinde
  one:bir

  only:sadece
  or:veya,ya da
  other:diğer
  our:bizim
  out:dışarı,dışarda
  people:insanlar
  say:söylemek
  see:görmek
  she:o(kadın)
  so:böylece,öyleyse
  some:bazı,biraz
  take:almak,görütmek,çekmek
  tell:söylemek
  than:-e göre, kıyasla
  that:o(uzaktaki)
  the:belli bir objeyi/yeri/kişiyi tanımlamak için kullanılır
  their:onların
  them:onları,onlara
  then:o zaman, ondan sonra
  there:orada
  these:bunlar(yakın)
  they:onlar
  thing:şey
  think:düşünmek
  this:bu(yakın)
  those:onlar(uzak)
  time:zaman,süre
  to:-e,-a
  two:iki
  up:yukarı
  use:kullanmak
  very:çok
  want:istemek
  way:yol
  we:biz
  well:iyi
  what:ne
  when:ne zaman
  which:hangi
  who:kim
  will:-ecek,-acak eki
  with:ile,birlikte
  would:-ecekti,-erdi
  year:yıl
  you:sen
  your:senin

  COMMENTS ( 0)

  Comment

  İlginizi Çekebilir:

  İngilizce Mülakat Nasıl Yapılır

  İngilizce Mülakat Nasıl Yapılır

  Advance English Preposition Tutorial

  Advance English Preposition Tutorial

  İngilizce Konuşma Sınavı Nasıl Yapılır?

  İngilizce Konuşma Sınavı Nasıl Yapılır?


Kapat